Yükleniyor...

Akıl Zeka Oyunları

Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar.

Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve özgüven geliştirir. Çocuk kendini ve sınırlarını tanır. Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler yapabileceği üzerinde düşünür. Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir.Pass Teorisi

Akıl Zeka Oyunları

Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur.Pass Teorisi

Akıl Zeka Oyunları

Akıl Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler

  • Akıl yürütme
  • Problem çözme
  • İletişim
  • Özgüven
  • Eleştirel düşünme
  • Yaratıcı düşünme
  • Araştırma
  • Karar verme
  • Girişimcilik
  • Konsantrasyon artışı


Pass Teorisi

Akıl Zeka Oyunları