Yükleniyor...

Öğrenme Stilleri

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri, kişinin yeni bir bilgi ediniyorken kullandığı kendine has yöntemlerdir ve bu yöntemlerle daha kolay ve kalıcı öğrenme sağlanır. Bilgi edinmek, işlemek ve kaydetmek için kullanılan en kolay yol olan kişiye özgü öğrenme stilleri 3 ana başlık altında toplanır: Görsel, işitsel, kinestetik öğrenme.


Bireylerin öğrenme stillerinin belirlenmesi, onlara en uygun ve onları öğrenmeye en kolay şekilde ulaştıracak yolu tespit etmektir. Her bireyin aynı yolla bilgi edinebileceği gibi yanlış bir varsayımla uygulanan öğretim yöntemleri, bazı bireylerin öğrenme sürecinin yavaşlamasına sebep olabilir. Yaşanan bu durum bize o kişilerde her zaman bir öğrenme sorunu olduğunu göstermeyebilir. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmadan uygulanan yöntemler kişilerde akademik başarısızlıkla birlikte özgüven ve sosyal ilişkilerde zayıflama gibi sorunları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle öğrencinin en hızlı, en kolay nasıl öğrendiğini yani kişisel öğrenme stilini tespit edebilmek önemlidir.