Yükleniyor...

Anlayarak Hızlı Okuma

Okuma, birçok bilişsel işlevimizin ortaklaşa yürüttüğü organize bir eylemdir. Dünyayı okuyarak keşfederiz, okuyarak iç görü ve farkındalığımız artar, öğrendiğimiz yeni bilgiler aracılığıyla da birçok yeni üretimde bulunuruz. Okuma eylemini etkin olarak gerçekleştirebilmek için içsel motivasyon ve dikkatin sürdürülebilirliği olmazsa olmaz faktörlerdir.

Günümüzdeki sınav sistemleri sadece bilgiye dayalı bir başarıyı ölçmemekle birlikte bilgileri hızlıca okuyup, zihne işleyip ardından eyleme dökmeyi mecbur kılmıştır. Bu anlamda yalnızca ‘’hızlı okumak’’ tek başına yeterli olmayabilir. Bunun yanında dikkat becerisini daha yüksek seviyeye çekmek, okuduğunu anlama ve hafızada tutma gibi beceriler de hızlı okuma programı içerisinde desteklenmelidir.